Originalet av inlägg:1460348
Redigerat:2024-05-23 08:57:00

Tror det är lätt att underskatta hur lockande det måste vara för politiken att knyta sig samman med den verksamhet med kanske först engagerade följare i landet, med landets starkaste idrottsvarumärke. Att lyckas etablera en höger-/vänsterstämpel i ett sådant sammanhang är såklart en rejäl fjäder i hatten för aktörer med sådan agenda. Därav min aversion mot sådana närmanden.