Originalet av inlägg:1390362
Redigerat:2022-10-04 13:39:00

SiggeSluk: De andra stockholmsklubbarnas Afrikaspår är väl i likhet med vårt eget tidigare Afrikaspår i allt väsentligt agentdrivet. Man skaffar sig en bra relation med en agent som en vettig placeringsklupp för de spelare som han hämtar från sitt nätverk. Klubbarnas scoutande är väl tämligen litet utan man litar säkerligen en hel del på agenten som visat sig hämta kvalitet förr.

Samtidigt är risktagningen liten pga låg lön och uppsidan är stor (även om agenten naturligtvis skär emellan en hel del extra i dessa affärer).

Tror det handlar i rätt liten utsträckning om "scouting" per se i dessa affärer. Relationer, trovärdighet och tidigare samarbete.