Originalet av inlägg:1389443
Redigerat:2022-09-23 13:21:00

Björn kindlund

Dunken väl göra en undersökning bland våra supporters.
Hur många ville ha edvardsen och vilka ville inte det.

Återkom gärna