Originalet av inlägg:1378640
Redigerat:2022-08-05 13:55:00

Siddharta
Inte "oavsett tränare", utan snarare med tränare anställda mer på dogmatisk eller ideologisk bas än pragmatisk.

I alla mänskliga aktiviteter är omvärldsanalys A och O. Men hur sköts omvärldsanalysen i AIK. När man sätter upp mål, frågar man sig samtidigt om strategin och taktiken rimligen kan tänkas nå dit?

Det borde vara en självklarhet att så görs, men vi som följer klubben har sett att vi under 2000-talet avlägsnat oss alltmer ifrån sådana analyser. När Norling gavs förlängt kontrakt i en kritisk situation... man hade gärna varit en fluga på väggen när det beslutet togs.