Originalet av inlägg:1371074
Redigerat:2022-06-22 15:11:00

Nordin

I fallet Bilal äger vi inte frågan om nu denna klausul finns.