Originalet av inlägg:1314495
Redigerat:2021-04-06 15:33:00

Fram med vaccinations-legget så kan alla som är vaccinerade få gå