Originalet av inlägg:1308267
Redigerat:2021-02-22 19:09:00

Pengar fanns det har vi fått svart på vitt på. Sedan är det såklart sportchefens jobb tillsammans med VD:n att se till så att han kan agera med ansvar. Inte vara uppbunden i en sälj först köp sedan situation. Vi måste ge vår nya sportchef förtroende och mandat.

Hade vi inte haft en ny sportchef och den gamla hade genom åren förbrukat styrelsens förtroende hade det ju varit en sak men så är det väl inte...