Originalet av inlägg:1302587
Redigerat:2021-01-13 22:50:00

Krille S

Ja möjligt att leråker och liknande är en liten överdrift.

Men det är liksom inte bara dåligt gräs, det är gropigt, det lossnar osv.