Originalet av inlägg:1252914
Redigerat:2020-02-12 20:37:00

Jag tänker så här.

Vilket företag i den ekonomiska kultur vi lever i, skulle låta en VD/ekonomi-kalle/PRansvarig (STOR kostym. Mycet vänner) kvarstå på sin post med resultat under det förväntade?