Originalet av inlägg:1245643
Redigerat:2019-12-02 15:10:00

Mutumbas Mikrofon

Som sagt, har man en grund i sina resonemang som inte bara är känslor så saxas i princip ingenting. Det är stor skillnad på negativt spammande och genomtänkt kritik. Somliga har en tendens att läsa in saker man inte säger. Aldrig påstått att kritik varken har eller kommer att saxas.

Det där har jag dock aldrig sagt på det sätt som du framställer det. Men att det som är bäst för AIK inträffar är inget som sänker mitt förtroende. Det ligger mer hos dog själv om du tolkar det på det viset som du gör.
Rätt pinsamt försök...