Originalet av inlägg:1208840
Redigerat:2019-07-11 23:56:00

1891 Sola Stad
Jag vill inte läggs dkulden för årets "sådärinsatser" på vare sig Norling sller BW
som jag ser det verkar det finnas en åsiktsklyfta meelan dessa 2 herrar.
Stefanneli, Saku,Silva, alla bollgenier på varsitt sätt som hamnat i, om inte frysboxen
så i alla fall på utlå.
Borde åtgärdas.
nong eller bänken. Det verkar inte finnas någon symbios mellan våra " chefer"
Maktkamp? På bekostnad av framgångar?
Om det är så borde Norling entledigas först.
Inte ett uns av självkritik i TV efter de senaste årena förluster/svaga insatser
Min åsikt! Som jag står för.