Originalet av inlägg:1203761
Redigerat:2019-06-12 09:38:00

Bfm: Man ska dock vara försiktig med att lägga in egna värderingar i vad som är underhållande eller kommersiellt gångbart. Personligen tycker jag Formel 1 är helt värdelös som underhållning - men det är ju alldeles uppenbart kommersiellt gångbart.

Det är inte självklart att det är du (eller jag!) som är målgruppen för damfotbollens eventuella tillväxt och då spelar det ingen roll vad du anser om dess eventuella kvalitet.

Kvalitet är i allt väsentligt ett irrelevant begrepp. Antingen så är det en form av underhållning som tillräckligt många är beredda att betala för - eller så är det inte det. Det enda rimliga måttet på kvalitet är om det drar tittarskaror, sponsorer och intresse. Hur det står sig mot herrkorpen är helt enkelt totalt ointressant. De konkurrerar inte i någon rimlig mening.

Sett ur den synvinkeln så verkar damfotbollen vara på rätt väg men har ännu lång väg att vandra. Jämfört med många andra idrotter så verkar det som intressegapet är väldigt stort mellan dam- och herrklassen. Men frågan är om det inte snarare har att göra med att intresset för herrfotboll är enormt stort snarare än att damfotbollen skulle vara särskilt svag. Att intressegapet mellan, säg, damhandboll och herrhandboll är relativt litet förklaras nog snarare av att intresset för herrhandboll helt enkelt inte är så stort från början.

Det är helt enkelt tuffare att ens komma i närheten av att sluta gapet när det är världens största nöjesfenomen man ska försöka ta sig ikapp.