Originalet av inlägg:1179846
Redigerat:2019-02-22 20:37:00

Mangeman

Allsvenskan är vi rustade för, det vissa har synpunkter på ifall vi är rustade för både Allsvenskan och Europa.