Originalet av inlägg:1172733
Redigerat:2019-01-09 19:26:00

Det är välkänt i branschen att vill Krasnador ha en spelare så får de han (innanför de ramar de agerar).

Satin - vet allt