Originalet av inlägg:1161101
Redigerat:2018-10-11 01:47:00

Om AIK vinner SM-guld så kommer 100 000 AIK:are stå på Kungsgatan. euforiskt skanderande: "På gul!!!! På gul!!!".

Det är ett standpoint signerat Adu. På gul!

Vad han menade med denna lite underfundiga fras vet nog ingen, kanske inte ens han själv. Jag tror han gick på det fonetiska. Hans lite bristfälliga kunskaper i svenska gör att han kan snappa upp tämligen små fragment av vad vi sjunger på läktarna. Han lägger inte märke till orden, utan mer hur det LÅTER. Kanske har då hört, typ: "Mummel.. mummel... svar... GULA! mummel mummel".

På samma sätt myntades begreppet "Hokus pokus filiukus". Det var allmogen i kyrkan förr i tiden som inte fattade någonting av vad prästen sa, då denne mässade på latin. De gjorde sig då lite lustiga över språkförbistringen och menade att prästen sa något som lät som ungefär "Hokus pokus filiukus". Detta torde de ha snappat upp från inledningen till nattvarden, som lyder "Hoc est enim corpus meum".

Ja, det var det. Adu är väl kanske inte den bästa rams-makaren, precis som att allmogen back in the days hade tämligen skrala kunskaper inom latin, men som defensiv mitt i AIK, där jädrar levererar han.