Originalet av inlägg:1146274
Redigerat:2018-07-11 16:29:00

För att förtydliga. Om du har ambitionen att värva 10 spelare och förväntar dig att 5 av dem oftast tar plats i matchtruppen inom ett halvår, men allihop gör det. Då har du antagligen misslyckats eftersom du kunde fått 5 med högre kvalitet om du vågat chansa lite mer på spelare med högre potential att bli stjärna , men med andra faktorer som drar ned chansen att bli stabil truppspelare. Det kan vara alltfrån sociala faktorer eller skaderisk till bara tunnt beslutsunderlag eller att spelaren är ung och oprövad.