Originalet av inlägg:1139561
Redigerat:2018-05-16 09:59:00

Bara en tanke

Vi skulle gynnas om Östra kant (sittplatsen) tillhörde Norra kant istället och var del av kortsidan där biljetterna skulle ha samma pris som norra stå.

Det skulle medföra att folk som egentligen vill sitta men (sparar pengar genom att stå) kan hitta en plats som passar dem.

Det skulle medföra dock sämre visuell upplevelse att se norra som färre, dock skulle det bidra till att de som står där sjunger i en större grad.